Vaaliteemat

Silvia Koski, numero 41

Tässä on näkyvissä kuntavaalien teemani.
Sain vaaleissa 62 ääntä ja olin äänimäärissä Sauvon 2.
8 ääntä minua enemmän saanut Satu Simelius valittiin kunnanjohtajaksi pian vaalien jälkeen, joten olen nyt kunnanvaltuustomme eniten ääniä saanut valtuutettu.

 

Vetovoimainen ja turvallinen Sauvo

Meillä on paljon hyvää tässä kunnassa. Vetovoimaisuuden ja brändin synnyttämisen pohjana voivat  Sauvossa toimia luonto, kulttuuri ja yhteisön yhteistoiminta.
Kunnan veto- ja pitovoiman kannalta tärkeitä asioita ovat kaunis luonto, toimivat (lähi)palvelut, turvallisuuden tunne, positiivinen ilmapiiri, yhteisöllisyys, lähiruoka, tilat lapsille ja nuorille sekä kohtaamispaikat. Näistä on Sauvossa pidettävä huolta ja kehitettävä edelleen.

Potentiaalia on vaikka mihin. Sauvo ei saa jäädä paikaksi, joka tiedetään lähinnä siitä, että sen läpi ajetaan Kemiönsaarelle. Sauvosta täytyy osata markkinoiden ja viestien kertoa vaikka koko maailmalle. Kun Sauvoon tulee matkailijoita, tuo se kuntaan rahavirtoja ja kehittää yritystoimintaa. Positiivinen "pöhinä" nostaa kunnan imagoa ja luo myönteistä julkisuuskuvaa.  Kun kuntaan tulee tuloja, voi myös miettiä jo liian korkeaksi kohonneen veroprosentin alentamista. Kun paikkakunnan lumovoima tuo kävijän vierailemaan yhä uudelleen, on hyvin mahdollista, että kunta alkaa kiinnostaa myös asuinpaikkana. 

Sauvo koetaan turvallisena kuntana. Turvallisuus on laaja käsite ja siitä pitää huolehtia monilla eri alueilla. Onko Sauvossa liikkuminen riittävän turvallista? Pitää ottaa vakavasti asukkaiden huoli siitä, että erilaisilla kulkuneuvoilla kaahaileminen on aiheuttanut vaaratilanteita ja turvattomuuden tunnetta mm. keskustan alueella. Kun viesti otetaan vakavasti, pystytään siihen myös löytämään yhdessä sopivia ratkaisuja. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen koulunkäyntiin. Kouluväkivaltaa ei saa missään muodossa hyväksyä ja sellaiseen pitää puuttua välittömästi. 

Sauvossa on pidetty heikosti huolta kunnan keskeisistä kiinteistöistä, mikä on tullut erittäin kalliiksi kuntalaisille. Turvalliset ja terveet tilat pidetään jatkossa yllä niin, että rakennuksia huolletaan ja hoidetaan paremmin kuin ennen. Tätä täytyy valvoa.

Kulttuuri, liikunta ja matkailu

Sauvossa on loistavat edellytykset olla monipuolinen vapaa-ajanviettokeskus, joka tuo hyvinvointia asukkaille ja houkuttelee vierailijoita. Harrastusmahdollisuuksia, tapahtumia ja elämyksiä. Ryhmämme jätti 31.5.2012 kaksi valtuustoaloitetta, jotka molemmat tähtäävät matkailun edistämiseksi. Matkaparkin perustaminen Sauvoon ja Sauvon kulttuuristrategian laatiminen.

Kulttuuristrategian keskeisenä ideana on luoda suuntaviivat koko kunnan kulttuuritoiminnan kehittämiselle tuleville vuosille. Strategia toimii yhteisenä ohjeena sekä kunnalle että kulttuuria tuottaville yhdistyksille ja yrityksille. Kulttuuristrategian laadinnassa tulee pohtia, millaista kulttuurielämä on tulevaisuuden kunnassa ja miten Sauvon kunta parhaiten edistää elävää, vetovoimaista kulttuuritoimintaa ja samalla hyvinvointia, matkailua ja kuntakuvan rakentamista. Sauvo voi toimia kokeilevana ja luovana kulttuurikuntana, joka tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen kulttuurista hyvinvointia ja unohtumattomia tapahtumia.

Aina ei tarvitse puhua vain rahasta, kun halutaan edistää asioita. Kunta voi kulttuurin osalta:

  • Tarjota työ- ja harrastustiloja, tiedotusapua ja neuvontaa.
  • Huolehtia siitä, että lupien hakeminen sujuu joustavasti ja siihen on tarjolla apua
  • Olla positiivinen ja avoin ideoita ja toimijoita kohtaan ja koota niitä yhteen.
  • Rakentaa ja ylläpitää verkostoja sekä markkinoida kunnassa toimivien tahojen tarjontaa.
  • Edistää (kulttuuri)matkailua ja tehdä yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa.

 Yrittäjämyönteisyys

Yrittäjämyönteisyys pitää näkyä Sauvossa myös käytännön tasolla. Kunnassa täytyy olla tilaa ja toimintamahdollisuudet myös uusille yrittäjille. Kunnan ei kuulu olla ideoiden este vaan mahdollistaja. Tällä valtuustokaudella näimme ikävän lobbaustuloksen, jossa äänin 16-5 kaadettiin hanke, joka toteutuessaan olisi lisännyt merkittävästi matkailua, työllistymistä ja paikallisten yrittäjien toimintaa. Tällaiseen Sauvolla ei ole varaa vain sen takia, että jonkun päättäjän sukulainen ei pidä sijainnista tai toisen päättäjän oma yritystoiminta saa mahdollisen kilpailijan. Pitää olla reilua toimintaa ja antaa tasapuoliset mahdollisuudet myös uusille toimijoille. Se synnyttää aina jotain uutta ja kehittää elinvoimaa.

Talous

Sauvossa tehdään liikaa epärealistisia budjetteja ja kustannusarviot saattavat poiketa huomattavankin paljon todellisista kustannuksista. Tässä täytyy olla tarkempi. Päättäjät kuitenkin tekevät päätöksiään niillä suunnitelmilla, joita heille esitetään eikä sieltä voi jättää kertomatta ja huomioimatta mitään tiedossa olevaa. Tarkkuutta taloudenpitoon ja budjetinlaadinta vastaamaan todellisuutta. 
Sauvossa täytyy lähteä miettimään keinoja, millä saadaan laskettua korkeaa kuntaveroprosenttia. Kun kuntaan ei kuitenkaan saada suuria asukasvirtoja verotuloja kartuttamaan, pitää satsata matkailun edistämiseen ja sitä kautta myös yritystoiminta kehittyy ja laajenee. 
Nyt ajatellaan liikaa vuosi kerrallaan eikä tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja visioida niin, että ne saadaan myös toteutukseen. Enää ei riitä vain puheet - niitä ollaan kuultu ihan riittävästi. Tarvitaan tekoja ja rohkeutta. 

Asiat tärkeysjärjestykseen.