Suomalaisuus

Suomi on suomalaisten kotimaa, itsenäinen kansakunta ja kansanvaltainen valtio. Suomi on myös kieli, olemisemme kielellinen perusta. Kulttuurimme keskeisiä arvoja ovat vapaus, totuus, kauneus ja hyvyys. Nämä ajattomat sivistysarvot vaativat huolenpitoa, henkistä ja hengellistä elämää, omakielistä luovaa kulttuuria, kirjallisuutta, filosofiaa ja tieteenharjoitusta, sekä luovaa taidetta ja vapaata tiedonvälitystä.

Suomalainen kulttuuri pohjautuu eurooppalaisiin perusarvoihin, jotka ovat osa länsimaista kristillissosiaalista humanistista sivistysperintöä. Tätä täytyy vaalia. "Kieltämisen kulttuuri" suosii poikkeavaa perinteisen ja oman kustannuksella. "Woke"-ajattelu pyrkii vieraannuttamaan ihmisiä perinteisistä perhearvoista ja sukupuolisuuden muodoista ja se korostaa tarvetta muuttaa näitä koskevia käsityksiä. Tavallisten ihmiset arvomaailmaa pyritään mitätöimään ja kiistämään heidän ajatustensa oikeutus ja arvo.

Kristillisen arvomaailman systemaattinen alasajo on aiheuttanut sekä pahoinvointia, turvattomuutta että sivistyksen rapistumista. Isänmaallisuus täytyy tuoda takaisin kouluun ja kansaamme sukupolvesta toiseen yhdistäviä perinteitä on vaalittava. Vapaa-ajattelijat eivät ole se porukka, joka saa määritellä perinteidemme jatkuvuutta.

Suomen kielen vaaliminen

Sivuiltani löytyy blogikirjoitus suomen kielen vaalimisesta, tutustuthan siihen. Me olemme siitä vastuussa ja sen elinvoimaisuus on meistä kiinni. Suomen kielen osaamista täytyy vaatia maahanmuuttajilta ja se on kotoutumisen ehdoton edellytys. Ei voi olla niin, että jopa 20 vuotta maassa asunut ihminen ei osaa suomen kieltä ja hänelle maksetaan veronmaksajien rahoilla tulkkipalvelut kaikkiin asiointeihin. Suomen pitää vaatia enemmän.

Silvia Koski

Musiikin maisteri, kanttori, pedagogi, yrittäjä, perheenäiti
Kunnanvaltuutettu
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Maakuntahallituksen jäsen
Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen
Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen