Tukitiimi & lahjoitukset

Vaalikampanjoinnin menot muodostuvat muun muassa mainonnasta, painatuskuluista, mainonnan suunnittelusta, sekä tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. Vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan kulut, jotka ovat aiheutuneet kampanja-aikana.

Silvia Kosken tukiyhdistys järjestää pienkeräyksen vaalikampanjan kulujen kattamiseen - voit lahjoittaa perinteisellä tilisiirrolla. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä ja auttavat!

TILISIIRTO:

Saaja: Silvia Kosken tukiyhdistys

Tilinumero: FI52 4747 0010 1790 34

MobilePay: 0469596444

Viesti: Vaalituki Silvia Koskelle

Vaalituen pienkeräystä hoitaa ehdokas Silvia Kosken tukiyhdistys. Tukiyhdistyksen tiliä hallinnoi kampanjapäällikkö. Keräyksellä kertyneet varat käytetään kokonaisuudessa vaalikampanjan kuluihin. Keräys toteutetaan vaalikampanjan aikana (ajanjakso, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen).

Lahjoittajien julkisuus Eduskuntavaaleissa

Vaalirahoituslain mukaisesti yli 1 500 euroa lahjoittaneiden nimet julkaistaan. Alle 1 500 euron lahjoitukset voidaan antaa nimettöminä. Ilmoitathan erikseen, jos haluat lahjoituksesta julkisen.

Eduskuntavaaleissa samalta tukijalta ei saa vastaanottaa (suoraan tai välillisesti) enempää tukea kuin arvoltaan 6 000 euroa.

Lisätietoa vaalirahoituksesta ja pienkeräyksistä: 

Ehdokkaan vaalirahoitus 

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 

Poliisi pienkeräyksestä 

Vaaliavustusten käsittely verotuksessa