Maaseudulla asuminen ei saa vaikeutua

Silvia Koski // 8.9.2020

Mielipidekirjoitukseni julkaistiin tänään Kunnallislehdessä otsikolla ”Elinvoimaisen ja ympäristöystävällisen Sauvon puolesta”.

Vaikka kirjoitus keskittyy asuinkuntaani Sauvoon, sopii se soveltuvin osin moniin muihinkin maaseudun kuntiin.

Mielipidekirjoituksessani sivusin myös termiä ”ilmainen raha”, jota myös Keskustan valtuutetut ovat alkaneet käyttää. Ilmeisesti sosialistisessa hallituksessa mukana oleminen muuttaa ajatusta siitä mistä ”ilmainen raha” tulee ja ketkä sitä tekevät.

Kirjoitukseni lehdessä:

”Sauvon kunnanvaltuustossa käytiin viime viikolla keskustelua MAL-sopimukseen liittymisestä. Sauvon Perussuomalaiset äänestivät sen hylkäämistä, sillä se liittyy mielestämme laajempaan kokonaisuuteen, joka ei palvele maaseudulla asuvia.

Sanna Marinin hallituksen tavoite ”Hiilineutraali Suomi 2035” maksatetaan autoilijoilla ja omakotitalossa asuvilla, joita Sauvossa on suurin osa. Taloustutkimuksen vertailulaskelman mukaan tällaisiin kotitalouksiin on tulossa lisälaskua 920-2420 euroa vuodessa hallituksen toimista johtuen. Näitä tavoitteita edistetään erilaisten sopimusten kautta.

Ympäristön kehittäminen on hyvä asia, mutta pitää miettiä myös toimenpiteiden mielekkyyttä ja kustannuksia omaa kuntaa ajatellen. Aina kun kunnat velvoitetaan tekemään sopimuksissa erilaisia toimenpiteitä, tuo se myös lisäkustannuksia.

Maaseudulla asuvat ihmiset tarvitsevat autoa päästäkseen töihin, kauppareissuille, terveydenhuoltoon ja harrastuksiin. Sauvon elinvoimaa ei lisää se, että arjen liikkuminen tehdään vaikeammaksi ja että töihin kulkeminen ja maaseudulla asuminen tulee kalliimmaksi.

Sauvon Perussuomalaisten aktiivisuus adressikeräyksineen ja valtuustoaloitteineen 2015 koskien Saustilantien kevyen liikenteen väylän puuttuvaa pätkää, joka sittemmin rakennettiin, kertoo ympäristön kehittämisen turvallisemmaksi olevan meille tärkeää.

Kokouksessa kuulimme kuitenkin kunnanjohtajan kertomana, ettei tämä kyseinen sopimus kuitenkaan suoraan liity näihin erilaisiin tiehankkeisiin, vaikka osa keskustelijoista näin tuntui ajattelevan.

Ihmettelen myös monen valtuutetun puheita ”ilmaisen rahan” saamisesta. Me Perussuomalaiset ymmärrämme, ettei ”ilmaista rahaa” ole ja se maksatetaan aina jollain – myös sauvolaisilla veronmaksajilla. Suomen surkeassa taloustilanteessa ja nettoveronmaksajien yhä vähetessä on selvää, että tämä hallitus tulee verottamaan hengiltä kaikki tuottavaa työtä tekevät, jotta erilaiset ”- neutraalit” hankkeet etenevät. Yritykset lopettavat kokonaan tai lähtevät Suomesta ja yksilötasolla ”ilmaisen rahan” tekijät palavat loppuun ja sairastuvat.

On muitakin tapoja vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta kuin maaseudulla asumisen mahdottomaksi tekeminen. Sauvon kunta voisi tukea kestävää kehitystä esimerkiksi tarjoamalla yritystontteja houkuttelevin ehdoin Cleantech-yrityksille. Siinä voittaisivat sekä ympäristö että Sauvo.”

Silvia Koski

Musiikin maisteri, kanttori, pedagogi, yrittäjä, perheenäiti
Kunnanvaltuutettu
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Maakuntahallituksen jäsen
Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen
Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen