Turvallisuus

  • Kansallisen edun on turvaaminen on toimittava ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtotähtenä.
  • Tiiviimpi pohjoismainen yhteistyö on Suomelle etu. Pohjoismaat on Suomelle läheisin kulttuurinen viiteryhmä.
  • Yleisellä asevelvollisuudella ylläpidetään riittävää reserviläisten määrää koko suomen alueelliseen puolustamiseen.
  • Maanpuolustus vaatii panostusta ja suorituskykyisiä joukkoja.
  • Suomen tulee irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta ja panostaa entistä vahvemmin myös kyberpuolustukseen ja hybridivaikuttamiselta suojautumiseen.

Sisäinen turvallisuus kuntoon ja maahanmuuttoon tiukennuksia

Haitallinen maahanmuutto lisää turvattomuutta ja rikkoo yhteiskuntarauhaa. Ruotsi on tästä hyvin vakava esimerkki ja samat virheet pitää välttää. Tällä hetkellä ei ole mitään näyttöä siitä, että Suomi tekisi jotain toisin tai paremmin kuin muut epäonnistuneet maat. Suomi vain tulee samaan pisteeseen viiveellä, ellei maahanmuuttopolitiikkaa tiukenneta merkittävästi.
Maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikka heikentävät yhteiskunnallista koheesiota ja siten suoraan maanpuolustuskykyä.
Järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja maahanmuuttajanuorten jengeihin on puututtava päämäärätietoisella politiikalla.

Poliisille on taattava riittävät määrärahat kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. On tärkeää, että Poliisille myönnettävät lisäresurssit kohdistuvat koko rikosketjuun, jotta rikosvastuu toteutuu.

Kriminaalipolitiikassa löytyy paljon tehtävää. Rangaistuksiin täytyy saada järkeä.
"Paljousalennukset" pois. Vaaralliset vangit on pidettävä lukkojen takana. Vakavista rikoksista, kuten henki- väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava.

Kouluväkivallalle nollatoleranssi

Aivan liian moni lapsi ja nuori kärsii päivittäisestä "kiusaamisesta", jota voi ennemminkin sanoa väkivallaksi. Psykiatrian näkökulmasta suurin lapsen kehitystä häiritsevä tekijä on koulukiusaaminen. Koko ihmisen minäkuva muotoutuu lapsuuden ja nuoruuden aikana ja vaikuttaa koko aikuisuuteen. Emme saa antaa nuoria mieliä rikkoutua. Myös väkivaltainen käyttäytyminen on lisääntynyt ja se vaarantaa jo henkeä ja terveyttä.
Tähän järkyttävään ongelmaan täytyy saada järeämpiä keinoja. Liian moni lapsi on kiusattu hengiltä tai murskattu koko aikuiselämän hyvinvointi. Tällaiseen ei voi kenelläkään olla oikeutta ja meidän aikuisten on saatava nämä lapsiin kohdistuvat vakavat ihmisoikeusrikkomukset loppumaan.

Silvia Koski

Musiikin maisteri, kanttori, pedagogi, yrittäjä, perheenäiti
Kunnanvaltuutettu
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Maakuntahallituksen jäsen
Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen
Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen