Ihminen

Ihminen elää elämän, jota ei ole voinut itse käsikirjoittaa. Ihminen luo suuntaa, mutta ei voi tietää mitä elämä lopulta antaa, vaikka miten yrittäisi sitä ohjailla. Ihminen tekee valintoja ja on vastuussa tekemisistään, mutta myös toisten ihmisten valinnat vaikuttavat hänen elämäänsä. Osa valinnoista johtaa huonoon suuntaan ja aiheuttaa murheitä itselle ja läheisille, mutta monet valinnat vievät elämää hyvin eteenpäin.
Yhteiskunta ei voi olla vastuussa ihmisten valinnoista, mutta päätökset ja lainsäädäntö eivät saisi myöskään tehdä ihmisen elämästä vaikeaa ja monimutkaista. Arjen täytyy olla sujuvaa ja elämisen peruskustannukset kohtuullisia niin yksineläville kuin perheillekin. Kun kriisi kohtaa, täytyy löytyä apua nopeasti, oli kyseessä oma terveydenmenetys, omaisen sairastuminen tai kuolema, työpaikan menetys tai jokin muu elämää ja arkea mullistava tapahtuma.

Lapsuus on korvaamaton ja melko lyhyt ajanjakso ihmisen elämässä, mutta se vaikuttaa koko hänen loppuelämäänsä. Lapset ja nuoret elävät hyvin erilaisessa maailmassa kuin vanhempansa.
Kouluväkivalta ja turvattomuus kaduilla ovat kasvaneet. Sosiaalisen median jatkuva läsnäolo tuo lisää paineita ja lisää yksinäisyyttä. Myös kiusaamisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja sitä tapahtuu järkyttävän paljon netin kautta. Ulkonäköpaineet ja odotukset "täydellisestä elämästä" luovat ahdistusta ja stressiä.
Vanhemmuus on myös monilta hukassa ja perheet voivat huonosti. Läheisyyden ja keskustelun puute yhdistettynä perheen mahdollisiin taloushuoliin luovat pahoinvointia. Perhepolitiikka täytyy nostaa enemmän esiin. Perheiden vointi heijastuu koko yhteiskuntaan. Yhteiskunta tarvitsee perhemyönteisyyttä ja perinteiset perhearvot täytyy nostaa arvoonsa. Lasten ja perheiden luottamusta tulevaisuuteen täytyy vahvistaa inhimillisellä ja sujuvan arjen mahdollistavalla päätöksenteolla.

Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on julmaa, henkistä väkivaltaa. Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaansa myös eron jälkeen. Vieraannuttaminen rikkoo lapsen oikeuksia ja on väärin myös vanhempaa kohtaan. Lapsen turvallisuus täytyy olla aina ensisijaista.

Yksinäisyys tappaa - nuoria ja vanhuksia.


Vanhukset joutuvat olemaan liian kauan huonokuntoisina kotona. Jokaiselle vanhukselle täytyy löytyä hoivapaikka. Arvokas vanhuus on se, mitä meidän täytyy pystyä yhteiskuntana tarjoamaan. Liian monet vanhukset ovat heitteillä. Erilaisia asumismuotoja tulee kehittää, kuten ryhmäkoteja. Sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä

Eläkeläisten tilanne on myös huolestuttava. Moni joutuu elämään aivan mitättömän pienillä eläkkeillä. Tämän lisäksi verotus on korkeaa. Miksi? Eläkeläiset ovat jo työtä tehdessään maksaneet paljon veroja. Eläkeläisten verotusta täytyy laskea ja antaa myös mahdollisuus myös työntekoon jos halua ja voimia riittää. Verotukselliset ratkaisut täytyy tukea sitä mahdollisuutta nykyistä paremmin.

Hyvinvointi

Terveys - mieli ja keho - kriiseissä apua nopeasti. Sairasta ihmistä ei voi pompotella luukulta toiselle.
Löydät aiheesta lisää blogistani, jossa käsittelen mielenterveys- ja päihdeteemaa.

Kulttuuria ja liikuntaa

Taide ja kulttuuri on paitsi itseisarvo, myös hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, sivistystä, terveyttä ja luovuutta edistävä ala. Mikä voisikaan olla parempia eri ikäisten ja erilaisista taustoista tulevia yhdistävä tekijä kun erilaiset taidemuodot. Kulttuuriresursseja täytyy yhä enemmän suunnata kouluihin, jotta siellä on mahdollista toteuttaa erilaisia taideprojekteja ja tehdä kulttuurivierailuja. Kouluissa tavoitetaan lapset ja nuoret tasa-arvoisesti.

Kulttuurin saavutettavuudesta on pidettävä huolta. Kaiken ei kuulu keskittyä Helsinkiin. Maakunnissa on osaamista ja mahdollisuus tehdä upeita produktioita. Rahoitusta on suunnattava maakuntiin nykyistä enemmän. Tämä kaikki tukee ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia virkistää mieltä ja saada henkisesti hoitavia kokemuksia.

Liikkuminen on ihmisen perustarve. Harrastamisen malli on erinomainen asia. Lasten ja nuorten liikkumattomuus
Myös ikäihmisille täytyy löytyä turvallisia lähiliikuntapaikkoja ja ohjattua toimintaa.

Taloudellinen turvallisuus vaikuttaa hyvinvointiin. Näistä olen kirjoittanut enemmän Talous-teeman yhteydessä.

Turvallinen asuinympäristö - koti, koulu, asuinalue, hoivakoti.
Lastensuojelu

Silvia Koski

Musiikin maisteri, kanttori, pedagogi, yrittäjä, perheenäiti
Kunnanvaltuutettu
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Maakuntahallituksen jäsen
Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen
Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen