Sauvon koulutilanteesta kannettava vastuu

Kunnallislehti julkaisi 8.9. lehdessään mielipidekirjoitukseni Sauvon koulun tilanteeseen liittyen. Asiasta oli ollut kokonaisen aukeaman suuruinen juttu edellisessä(5.9.) lehdessä. Havahduin hieman viimetingassa kirjoittamaan tätä ja sain tunnin aikaa, jotta kirjoitukseni ehtisi perjantain lehteen. Alla kirjoitus siinä muodossa, kuin se lehdessäkin oli. Hieman tietysti enemmän virheitä kiireisen aikataulun vuoksi ja jotkut jutut olisivat vaatineet vielä avaamista, mutta jatkan aiheesta vaikka seuraavassa kirjoituksessa täällä.

SAUVON KOULUTILANTEESTA KANNETTAVA VASTUU

Sauvon koulun todellinen tila on nyt valjennut kaikille. Viime kauden toimin koulutuslautakunnan puheenjohtajana ja meille vakuuteltiin entisten viranhaltijoiden toimesta asioiden olevan hyvällä mallilla ja että kyseessä on vain pieniä ongelmia. Oppilaiden oireilua vähäteltiin ja annettiin ymmärtää, että pitäisi ennemminkin tutkia heidän kotiolojaan. Se tuntui jotenkin erikoiselta suhtautumiselta, mutta sitä viimeiseen asti halusi uskoa, että rehtori, jonka tehtävänä on vastata oppilaiden ja henkilöstön turvallisuudesta ja tehdä kaikkensa omiensa eteen, tietää mistä puhuu.

Asioiden karu todellisuus tuli ilmi, kun eräs opettajista lähestyi minua vuosi sitten kesällä kirjeellä, jossa hän kertoi minkälaisissa oloissa oppilaat ja henkilökunta ovat jo vuosien ajan joutuneet työskentelemään. Lista epäkohdista oli pitkä ja luin sitä järkyttyneenä. Ei voinut uskoa, että kyse oli 2010-luvun kouluympäristöstä, jossa parisataa lasta ja henkilökuntaa joutuu viettämään pitkiä aikoja vuoden aikana. Se, miten opettajat myös omalla rahallaan ovat joutuneet ostamaan työnsä sujuvuuteen kuuluvia keskeisiä välineitä aina työtuolista lähtien ei ole millään lailla asianmukaista. Tämä tietysti kertoo siitä, miten motivoituneita Sauvon koulun opettajat ja muu henkilökunta on tekemään rakastamaansa työtä ja pakotettuna vaikenemaankin, ovat tehneet kaikkensa oppilaidensa eteen. Sauvon koulun henkilökunta ansaitsee valtavan suuren kiitoksen. Oppilaat ovat Sauvossa todella hyvissä käsissä.

Rehtori Emmi Virtanen oli juuri aloittanut työnsä ja yhdessä tuumin lähdimme viemään tätä tietoa niin koulutuslautakunnalle kuin keskeisille kunnan johtaville viranhaltijoille. Syksyn valtuustoseminaarissa toin asian esille, mutta vielä silloin olin sen kanssa melko yksin ja asian vakavuutta vähäteltiin sekä syytettiin vastakkainasettelusta, koska kunnanviraston tilanne haluttiin priorisoida tärkeimmäksi. Koulutuslautakunta toimi kuitenkin viimeisen vuoden määrätietoisesti ja vaati mm. homekoiran käymistä kunnanviraston lisäksi myös koulussa. Systemaattisesti tiedustelimme miten asiat ovat edenneet ja pidimme asiaa esillä kaikissa foorumeissa. Suuri kiitos Emmi Virtaselle ja uudelle sivistystoimenjohtaja Jyrki Lumiaiselle, jotka lautakunnan tukemina tekivät paljon töitä asian eteen.

Tekninen- ja ympäristölautakunnassa vaikuttanut ryhmämme jäsen Juha Koski kertoi myös, että lautakunnalle oli vakuutettu, ettei koulussa ole suuria ongelmia. Heidän saamansa tieto oli siis täysin ristiriidassa koulutuslautakunnalla olevan tiedon kanssa. Juha Kosken esityksestä lautakunta päätti kutsua Emmi Virtasen ja Jyrki Lumiaisen kuultavaksi loppukeväästä. Lautakunta sai tämän johdosta vihdoin oikeaa tietoa ja asioita saatiin myös siltä osin nopeammin eteenpäin.

Vaikenemiseen pakottaminen, väärän tiedon antaminen, vähättely sekä välinpitämättömyys niin lasten kuin henkilökunnan terveyttä koskevissa asioissa on niin vakavaa, että henkilöiden, jotka näin ovat toimineet, on kannettava siitä vastuu. Tietojen pimittämisen aikakausi olkoon Sauvossa nyt ohi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>